KOZMETİK ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)

Kozmetik Ürün Takip Sistemi
5324 sayılı Kozmetik Kanunu'nun Bildirim ve Denetim başlıklı 3. maddesi gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Sağlık Bakanlığı'na bildiriminin yapılması zorunludur. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik ürün yönetimi işlevleri 2 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılmıştır.

5324 sayılı Kozmetik Kanunu'nun Bildirim ve Denetim başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında kozmetik ürünlerin piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulması, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Ürünlerin ÜTS kayıtlarında sisteme girişlerinin ve bildirimlerinin tamamlanabilmesi için, Elektronik Bildirim Sistemi (EBS) üzerinden başvuru oluşturarak “Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığına” da elden ulaştırılması gerekmektedir.

Kozmetik ürün bileşenlerine ilişkin veri havuzu hazır olarak ÜTS sistemine bakanlık tarafından eklenmiştir.

Kozmetik ürünlerin piyasaya arzı ve piyasada bulundurulması kapsamında güncel "Kozmetik Yönetmeliği ve Eklerine" uygun hareket edilmesi bu doğrultuda ÜTS Sistemi üzerinden yapılacak bildirimlerde güncel ve okunabilir nitelikteki ambalajların görseli sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Bu bildirimler sorumlu teknik eleman tarafından (mesul müdür) tarafından yapılmaktadır. SDS danışmanlık olarak yukarıdaki aşamalarda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Yeniliklerden Haberdar Olun

Web Tasarım Sapka.org   ©